Genesis


Hem / Om föreningen

Om föreningen Genesis

Föreningen GENESIS - Vetenskap, Ursprung och Skapelsetro - är en allkristen ideel sammanslutning med Bibelns fundamentala kristna sanningar som trosgrund och har som ändamål att stödja, sprida och försvara den bibliska skapelsetron.

Medlemskap
Vill man stödja föreningen ytterligare kan man begära medlemskap. Detta görs genom att betala in 100 kronor (studerande 50 kr) på föreningens postgiro. Information om postgiro finner du på sidan om tidningen (observera att medlemsavgiften och prenumerationsavgiften är två skilda saker).

Välkommen att kontakta föreningens talesman om du har frågor:

Anders Gärdeborn
Krakas väg 56
723 55  Västerås
tel: 021-221 81
epost: gardeborn@telia.com


Tillbaka »
  Producerad av LUIGA

webmaster@genesis.nu Copyright © Föreningen Genesis