Genesis


Hem / Skapelsetro

Varför är skapelsetro viktigt?

Föreningen GENESIS är djupt engagerad i att sprida den bibliska skapelsetron som alternativ till evolutionsläran i sina olika skepnader. Som ordförande i föreningen måste jag därför noga rannsaka om denna fråga verkligen är viktig. Har den inte bara ett akademiskt värde? Tar den inte bara tid och uppmärksamhet från de verkligt centrala kristna ämnena som frågan om vem Gud är och vad Jesu död och uppståndelse betyder för oss?

Jovisst, skapelsefrågan är sekundär i förhållande till dessa andra fundamentala kristna sanningar. Men vi sysslar inte med frågan för att det är den viktigaste, utan för att det är den mest eftersatta. Om inte föreningen GENESIS sprider skapelsetron i Sverige så finns det stor risk att det inte blir gjort över huvud taget. Och som kristna är vi skyldiga att kunna ge människor även intellektuella svar på deras existentiella funderingar (dvs sådant som har med livets mening att göra). Och att skapelsefrågan inte på något sätt är oviktig vill jag visa i nedanstående tre punkter:

För det första är den idag allmänt spridda tron på att livet är ett resultat av en lång utvecklingsprocess ett hinder för många att bli kristna. En engelsk undersökning ställde frågan till ungdomar varför de inte är kristna, och det klart övervägande svaret var att evolutionsläran visat att Bibeln har fel. Och vem vill i vår tid riskera att bli ansedd som mindre upplyst, om inte vi kristna kan visa att Bibelns skapelse- och syndaflodsberättelse håller även för en vetenskaplig prövning? Vi måste (gråtande) acceptera att Jesus är en stötesten för många människor, och att de därför inte kommer att bjuda in Honom i sina liv. Men vi får aldag acceptera att någon annan stötesten ligger i vägen som hindrar människor att möta Jesus. Utvecklingsläran är idag en sådan stötesten som hindrar många att ge Jesus en chans i sina liv.

För det andra är utvecklingsläran oförenlig med Bibelns Gud. Tänk er en gud som skapat människan genom en årmiljoner lång kedja av dödande, ätande, konkurrens och utslagning av de svagaste. Vi får en blodtörstig gud. När sedan samme gud sätter sina fötter här på jorden (som Jesus) och uppmanar oss till kärlek och omsorg om de svaga, så blir han även schizofren. Varför skall jag plötsligt ta hand om den svage, när hela min existens som art beror på att jag tidigare slagit ihjäl honom? Och inte nog med detta. Samme gud påstår att döden är ett resultat av människans synd. Men hur kan den vara det? Döden har ju funnits på jorden i miljoner år innan människan trädde in på scenen. Gud blir alltså även en lurendrejare. Och varför dör Jesus på ett kors? Gör Han det för att rädda oss från döden som ju bara är Guds egen metod att skapa oss? Plötsligt är Gud också inkonsekvent. Och vem vill tillbedja och ge sitt liv till en blodtörstig, schizofren och inkonsekvent lurendrejare? Inte jag i alla fall. Evolutionsläran är totalt of örenlig med Bibelns budskap om vem Gud är.

För det tredje leder utvecklingsläran till en del otäcka etiska konsekvenser. Enligt denna lära befinner sig ju allt liv på olika utvecklingsnivåer, allt från amöban till människan. En mycket berättigad fråga att ställa blir då om individens utvecklingsnivå har något med dess värde att göra. Svara vi "ja" på frågan står rasismen om hörnet. Sannolikheten att alla idag levande människoraser kommit exakt lika långt i den antagna utvecklingen är ju obefintlig. Då blir tanken om alla människors lika värde ett önsketänkande istället för att konsekvent följa på den grundsyn vi har. Om vi istället svarar "nej" på frågan om värdet har med utvecklingsnivån att göra så reduceras människan till ett djur. Även om hon kommit en bit längre i utvecklingen så ger detta henne inget unikt värde i förhållande till djuren.

Med utvecklingsläran som grund står vi alltså inför ett val mellan pest och kolera - antingen rasism eller en utsuddning av det unika i människovärdet tillsammans med ett överdrivet upphöjande av djur. Därför är det inte förvånande att båda dessa trender är så tydliga i vårt samhälle idag. De är bara en naturlig konsekvens av den grundsyn på vårt ursprung som vi valt. Som kristna och skapelsetroende behöver vi inte hamna i detta dilemma. Vi är alla Guds avbilder med samma värde och med ett unikt värde i förhållande till djuren. Med denna grund kan vi sedan konsekvent och effektivt bekämpa både rasism och olika former av urspårad, militant upphöjande av djurarter.

Därför är den bibliska skapelsetron viktig, och därför engagerar sig Föreningen GENESIS helhjärtat i den.

Anders Gärdeborn
Ordförande Genesis


UppTillbaka »

  Producerad av LUIGA

webmaster@genesis-vus.se Copyright © Föreningen Genesis