Hur kunde Mount Everest vara täckt av vatten?

Det är orimligt att tänka sig att t.ex. Mount Everest med sina nästan 9 km skulle ha varit täckt av vatten. Men enligt skapelsemodellen bildades de höga bergen kort efter Noas flod. Om det nu bara fanns ganska låga berg innan floden så är det inte alls orimligt att alla kunde bli täckta. Faktum är att om man skulle "platta till" jordens topografi, dvs göra så att hela jordytan (inklusive havsbotten) var jämn, då skulle jorden täckas av en 2,7 km tjockt vattenlager!

Finns det stöd för tanken att bergen skulle ha bildats efter floden? Ja, t.ex. finns det fossil högt uppe i bergen, t.ex. på just Mount Everest. Fossil bildas när djur/växter begravs i dy, dvs de bergslager vi idag hittar högt uppe i bergen har en gång varit täckta av vatten. Dessa lager är dock oftast inte horisontella, utan har uppenbarligen "tryckts upp" p.g.a. rörelser i jordskorpan. Ofta är lagren dessutom veckade och böjda, vilket bara kan förklaras av att avlagringarna var mjuka när de veckades (hade de varit hårda hade de ju inte böjts, utan gått av som sten brukar göra).

Slutsatsen är att de höga berg som vi idag ser en gång har varit begravda under vatten, men att de sedan ganska snabbt "tryckts upp". Noas flod var en gigantisk naturkatastrof där detta kunde ske.

Paul Annala

Se också svaret på frågan Varifrån kom allt vattnet i syndafloden som övertäckte det högsta berget Mount Everest med 15 alnar?


Upp | Skriv ut sidan  Skriv ut sidan