Vad hände egentligen vid Babels torn? Skulle språken och kulturerna härstamma därifrån?

Det är två saker som händer vid Babels torn: 1. Människan beslutar att bygga en stad och ett "himmelshögt" torn i syfte att hålla ihop och inte bli kringspridda ut över hela jorden. 2. Gud stiger ner för att se efter vad människorna har för planer. Enligt vers 6 (kap 11) är planerna så storartade att Gud beslutar att hindra att de förverkligas genom att "förbistra" människors språk och genom att sprida dem ut över hela jorden.

Ordet "förbristra" kan också ersättas med ordet "förvirra" (så har både Svenska Folkbibeln och Bibelkommissionen översatt det hebreiska ordet balal). När Gud "förvirrar" eller "förbristrar" människors språk betyder det förmodligen inte att olika språk bildas då vid Babels torn utan snarare oförstånd och osämja. "Vi stiger ned och skapar förvirring i deras språk, så att den ena inte förstår vad den andra säger." (1 Mos 11:7 enlig Bibelkommissionens nyöversättning av Första Moseboken) Man vill inte fortsätta de gemensamma ansträngningarna utan hela företaget läggs ner. De olika talade språken utvecklas så småningom när människogrupper lever i isolering från varandra.

Kulturernas utveckling följer naturligtvis i spår av språkets utveckling och människors utbredning ut över hela jorden. Naturligtvis är hela frågan om kultur beroende på vad man menar med ordet i detta sammanhang. Menar man civilisation, (ut)bildning eller något annat?

Kultur i betydelsen mänskligt samhälle härstammar naturligtvis från skapelsen, från Edens trädgård. Gud själv är en kulturvarelse (civiliserad, bildad, vårdad, moralisk, estetisk etc) och som bärare av Guds egenskaper som Guds avbild är också människan en kulturvarelse. Olika kulturer - tyvärr ofta  förvandskade och förvirrade - är ett uttryck för dessa gudomliga egenskaper och har sitt ursprung i skapelsen.

Vesa Annala


Upp | Skriv ut sidan  Skriv ut sidan