Det står i 1 Mos. 1:1: "I begynnelsen skapade Gud himmel och jord." Kan inte begynnelsen mycket väl ha varit för flera miljarder år sedan?

Vad vet vi om begynnelsens tidpunkt? Det första hebreiska ordet i 1 Mos 1:1 heter "bereshit". Ordet består av prepositionen be och ordet reshit. Reshit kommer från roten "rosh" som betyder "huvud" som t ex i en käpp (se t ex 1 Kung. 8:8 "spetsar"). Reshit betyder också "först" (se t ex 2 Mos 23:19 "första"). Samma ord (reshit) används t ex i 1 Mos 10:10 "början", Jer 28:1 "början".

Enligt Jesus omfattade "början" eller "begynnelsen" skapelseveckan. I Matt 19:4 använder han det grekiska ordet som Septuaginta (GT på grekiska) har som första ord i 1 Mos 1:1, arche, "början" som motsvarar hebreiskans reshit. Den sjätte skapelsedagen tillhörde enligt Jesus början eller omfattades av början. Början slutar i och med den sjunde dagen då Gud hade "fullbordat" hela skapelsen.

Utan att blanda in kosmologiska spekulationer om universums ålder, kan man utifrån Bibeln säga att begynnelsen var för ca 10 000 år sedan, beroende på vilken handskriftstradition man följer.

Vesa Annala


Upp | Skriv ut sidan  Skriv ut sidan