Står det någonstans i Bibeln om dinsosurier eller kan man någonstans utröna att de beskrivs?

Ja, antagligen gör det det! I Job 40:10-19 beskrivs ett djur som kallas Behemot. Det är uppenbarligen ett stort landdjur, och beskrivningen skulle kunna passa in på en stor dinosaurie. Ingen vet vad Behemot (ett hebreiskt ord) är för djur; en del tror att det är en elefant eller flodhäst, men det skulle mycket väl kunna vara ett ännu "häftigare" djur.

Därefter i Job 40:20-41:25 beskrivs ett annat djur, Leviatan, som uppenbarligen lever i havet. (Det omnämns också i Job 3:8 och Ps. 104:26.) En tolkning säger att det är en krokodil, men personligen ser jag problem i t.ex. 41:9-12 där Leviatan beskrivs som ett eldsprutande djur! - Tanken om eldsprutande djur finns ju också t.ex. i de gamla kinesiska berättelserna om drakar!

Nu kan man ju fråga sig om inte ovannämnda verser i Jobs bok är symboliska eller poetiska, och därför inte ska tolkas alltför bokstavligt? Sammanhanget är kapitlen 38-41, där Gud svarar Job och beskriver den storslagna natur Han har skapat, och sin egen storhet. Att verserna är poetiska är ju helt klart, men observera att det är en poetisk beskrivning av en verklig natur! Det talas om regn, blixtar, is, snö, stjärnbilder, lejonen som jagar mat åt sin avkomma, oxar, den dumma strutsen som lägger ägg i sanden, hästar som frustar osv. i dessa kapitel. Och 40:10 börjar ju: "Se Behemot, han är ju mitt verk såväl som du..." Skulle "du" (dvs Job som Gud talar direkt till) förstås bokstavligt, medan Behemot ska förstås symboliskt? Nej, den enda konsekventa tolkningen av texten i sig är att det är en poetisk (och delvis retorisk) beskrivning av den natur Job kan se runtomkring sig, och syftet är att Gud så att säga vill "sätta Job på plats".

Vidare vet vi att Jobs bok är mycket gammal, kanske t.o.m. den äldsta boken i Bibeln. Job levde antagligen ganska kort efter syndafloden, kanske ungefär samtidigt med Abraham. Att det på den tiden fanns dinosaurier är fullt möjligt; många skapelsetroende menar att de dog ut en tid efter syndafloden pga ogynsamma förhållanden. Många djurarter dör ju ut även idag, så det är inget orimligt eller konstigt i den tanken!

Alltså: min personliga tolkning är att verserna i Job beskriver riktiga "häftiga" djur (som tydligen inte finns idag). Kanske är det dinosaurier, kanske är det något annat. Det är i alla fall möjligt att tolka texterna som beskrivning av dinosaurier, men helt säker kan man naturligtvis inte vara.

Paul Annala


Upp | Skriv ut sidan  Skriv ut sidan