Vad har ni för motbevis vad det gäller Big Bang-teorin?

Det finns flera problem med Big Bang-teorin, men låt mig ge vad jag tycker är de största problemen med Big Bang:

1. Big Bang förklarar egentligen inte hur materia/energi uppstod; den utgår från att det fanns, och att det sedan exploderade.

2. Enligt Big Bang-teorin befann sig universum "före" själva smällen i ett tillstånd av singularitet, dvs en liten liten liten prick med oändlig täthet, med volymen noll. Tyngdkraften i denna oändligt täta singularitet borde därför ha varit oändligt stor. Vad var det som bröt denna oändliga tyngdkraft och fick allting att explodera?

3. Eftersom universum expanderar (enligt Big Bang), betyder det att all materia kommer längre och längre ifrån varandra. Vad var det som ändå fick materia att "klumpa" ihop sig och bilda planeter, stjärnor, galaxer m.m.?

Paul Annala


Upp | Skriv ut sidan  Skriv ut sidan