Tog Darwin tillbaka sin evolutionsteori innan han dog?

Nej. Darwin dog som agnostiker.

Historian om hans omvändelse på dödsbädden och tillbakatagandet av evolutionsteorin hittades kanske på av några välmenande kristna. Sedan dess har denna felaktiga omvändelsehistoria cirkulerat bland kristna.

Vesa Annala

Källor/vidareläsning:
Francis Darwin, The Autobiography of Charles Darwin and Selected Letters, Dover, 1959. Se särskilt kapitel III som handlar om Darwins religiösa utveckling från kristen till agnostiker. Francis Darwin var Charles Darwins son.
James Moore, The Darwin Legend, Baker Books, 1994

Upp | Skriv ut sidan  Skriv ut sidan