Fick alla djuren få plats i Noas ark? Hur fick man plats med all mat till dem? Hur kunde rovdjuren samsas med de andra djuren i arken?

Ja, alla djur fick plats i arken. Det finns beräkningar gjorda som tyder på att djuren tog cirka en tredjedel av ytan, och att resten skulle kunna användas till foder åt djuren. Då man beräknar platsen tar man hänsyn till två faktorer som Du inte nämner i Din fråga:

  1. Bibeln berättar att Gud sa till Noa att ta med sig ett par (sju par för vissa djur) av varje slags djur (se tex 1 Mos 6:19). Ett djur-SLAG är dock inte detsamma som det moderna ART-begreppet. Inom biologin förs ju arterna ihop i släkten som förs ihop i underfamiljer som förs ihop i familjer, ordningar, klasser, stammar, underriken och slutligen riken. Denna så kallade taxonomiska indelning av djuren är naturligtvis en senare konstruktion än då Gud talade med Noa. Vi kan inte veta exakt vad Gud menade med "ett (sju) par av vart slag", men sannolikt menade Han ett (sju) par av varje släkte, underfamilj, familj eller i något fall ordning. Visserligen talas det om "arter" i Bibeln ibland (ex 1 Mos 6:20), men detta kan inte vara detsamma som vad en biolog idag menar med "art". Artbegreppet var ju inte ens uppfunnet då Bibelns skrevs. Det var alltså inte sju par av 8650 arter fåglar som Noa hade med sig i arken, utan sju par av (gissningsvis) familjer fåglar, vilka naturligtvis är väsentligt färre.
  2. Variationen av djur var sannolikt mycket mindre på Noas tid. Många skapelsetroende tror att Gud skapade ett antal "grundtyper" djur och växter, fullt färdiga från början (alltså inte utvecklade). Dessa grundtyper låg kanske någonstans vid släkten-familjer enligt modern klassificering. De var ganska få, typ ett hunddjur (ur vilket hundar, vargar, rävar, schakaler etc kommit) och ett (eller ev två) kattdjur (ur vilket tamkatt, lejon, tiger, puma etc kommit). Grundtyperna har alltså genomgått en variation, eller anpassning till skiftande miljöer, ur vilken dagens mångfalt av arter uppkommit. Denna process brukar kallas mikroevolution och är alltså en variation eller differentiering och inte en utveckling mot något mer och mer komplicerat (som evolutionsläran menar). Den leder till att artrikedomen har ökat i tiden, och således hade Noa sannolikt ett mindre antal djur att ta hänsyn till än han skulle haft idag.

Djuren åt sannolikt vegetarisk mat. Människan var också vegetarian från början vilket kan ses ur 1 Mos 1:29. Först efter floden fick människan rätt att äta djur (1 Mos 9:2-3). På samma sätt tror jag alla djur var växtätare före och under floden. Då de kom ut ur arken var förhållandena på jorden drastiskt förändrade. Det var kallare och mycket mindre växtlighet. Det blev tuffare för djuren att hitta vegetarisk föda och rovdjursbeteendet utvecklades.

Anders Gärdeborn

Källor/vidareläsning:
John Woodmorappe, Noah's Ark: A Feasibility Study, Institute for Creation Research 1996

Upp | Skriv ut sidan  Skriv ut sidan