Om alla de levande landdjuren vi ser på jorden i dag stammar från djuren i arken, hur kan man förklara den biogeografiska fördelningen av djuren runt om på jorden?

Enligt Bibelns berättelse härtsammar alla nulevande landdjur från dem Noa hade med sig i arken.

Ett av problemen här är att vi inte vet hur den torra landmassan (kontinenterna) före syndafloden såg ut. Utgjorde de bara en enda kontinent eller var våra nuvarande kontinenter i existens redan före floden?

Bibelns berättelse tycks stödja det första alternativet. Först efter syndafloden delades jorden (se 1 Mos 10:25, det hebreiska ordet betyder faktiskt att jorden delades). Kanske har vi här förklaringen till kontinentaldriftteorin (eller den modernare varianten, s k "plate tectonics").

Svaret på din fråga skulle då bli att djur som du syftar till inte hade hunnit sprida sig till det landområdet som sedemera blev Australien.

Vi ska också komma ihåg djurens flyttinstinkt. Det är väl troligt att efter syndafloden sökte sig djuren tillbaka till de landområden varifrån de hade vandrat till Noa. Detta skulle förklara den nuvarande spridningen av landlevande djur.

Naturligtvis är de svar som skapelsetroende kan ge tentativa och mer eller mindre spekulativa p g a den mycket summariska berättelsen vi har i Bibeln och p g a bristen av övertygande materiella bevis. Men skapelsetroendes svar är inte mera spekulativa än evolutionisternas.

Vesa Annala

Källor/vidareläsning:
John Woodmorappe, Noah's Ark: A Feasibility Study, Institute for Creation Research 1996

Upp | Skriv ut sidan  Skriv ut sidan