Motsäger evolutionsteorin skapelseberättelsen?

Ja, jag tycker det, av huvudsakligen tre orsaker:

1.Bibelns egen utsaga

Skapelseberättelsen i Bibeln säger gång på gång: "Och Gud sade... och det blev..." Där berättas det också att Gud skapade på sju dagar, och det hänvisas till det på andra ställen i Bibeln, bl.a. i ett av de tio budorden står det om vilodagen: "... ty på sex dagar skapade Gud ..." (2 Mos 20:11). Bibeln verkar alltså själv tolka skapelseberättelsen bokstavligt, dvs att Gud skapade genom sitt ord, och att han gjorde det på bokstavligt sju dagar. I det finns inte utrymme för vare sig någon utvecklingstanke eller de långa tidsperioderna evolutionsteorin förutsätter.

2. Skapelse och evolution kan inte båda vara rätt

Skapelsemodellen och evolutionsmodellen är i sig väldigt olika. Det ena förutsätter en Gud, en ung ålder för jorden (och universum), en intelligent designer bakom allt osv; det andra förutsätter ungefär motsatsen: att Gud _inte_ är inblandad, långa tidsåldrar och slumpmässiga händelser. Det vi kan se och förstå med hjälp av vetenskaperna och resonera oss logiskt fram till säger att båda inte kan ha rätt; den ena (eller möjligen båda!) teorierna måste felaktig. Själv tycker jag att evolutionsteorin har fler problem än skapelseteorin.

3. Evolution är inte förenligt med vem/vad Gud säger sig vara

Evolutionsteorin som "Guds skapelsemekanism" (bl.a. en del kristna försöker få skapelseteorin och evolutionsteorin att gå ihop genom att säga att Gud skapar med hjälp av evolution) tycker jag är oförenlig med Bbelns bild av en kärleksfull Gud. Hur kan Gud å ena sidan vara kärleksfull och värna om den svage, men å andra sidan använda evolution, som bygger på den starkes överlevnad, och som innebär många misslyckade mutationer för varje lyckad sådan?

Paul Annala


Upp | Skriv ut sidan  Skriv ut sidan