Människans och schimpansens DNA är lika varandra till 99%. Är inte det ett bevis för att apor och människor är släkt?

För det första: Det är ett sätt att tolka observationen på. Den skapelsetroende kan tolka det som ett bevis på intelligent design: en intelligent Designer (Gud) har "återanvänt" ett fungerande koncept, precis som en ingenjör skulle göra. Människan och schimpansen har många likadana behov och har därför många likadana egenskaper och organ. Att de gener som kodar för dessa också ser likadana ut är därför ganska naturligt. En jämförelse: kulan i en kulspetspenna, kulorna i ett kullager och kulan på undersidan av din datormus är exempel på där smarta människor återanvänder ett fungerande koncept (kulan); knappast någon skulle påstå att kulspetspennan skulle ha utvecklats ur datormusen eller kullagret!

För det andra: Siffror som 98% eller 99% nämns gärna för att de passar in i det evolutionistiska scenariot. Samma forskning har dock visat att schimpansen är närmare släkt med människan än vad den är med gorillan! - Men det brukar man inte prata högt om eftersom det inte passar in i evolutionsscenariot. Inte heller nämner man de experiment som visat att det inte är någon skillnad alls på DNA:t hos människa och schimpans!

För det tredje: Det finns många flera molekylära jämförelser som man har gjort mellan olika organismer, och som ger helt andra resultat än DNA-jämförelsen ovan. Om man exempelvis jämför hemoglobin så visar det sig att en människa och ett nejonöga (en slags "primitiv" fisk) är mer släkt med varandra än vad nejonögat är med grodan - vilket går helt stick i stäv med evolutionsmodellen!

Så sammanfattningsvis: Resultaten av molekylära jämförelser är inte alls så entydiga som de verkar vara i massmedia. Och ev. likheter kan lika gärna tolkas som tecken på intelligent design som på ett gemensamt (evolutionärt) ursprung.

Man kan också fundera över varför människan och apan är så otroligt olika trots en ev. genetisk likhet. Endast människan har språk, självmedvetande, kultur etc.

Paul Annala

Källor/vidareläsning:
Vesa Annala, Skapelsetro, intelligent design, Arfus, 2002, s. 115-118
Mats Molén, Vårt ursprung?, XP Media, 2000, s. 88-95
Jeffrey Schwartz, Sudden Origins, John Wiley and Sons, 1999

Upp | Skriv ut sidan  Skriv ut sidan