Hur kan det finnas en Gud, när ingen har sett/känt honom? Ni har ju inga vetenskapliga bevis!

Gud kan man inte känna genom vetenskap. Vetenskapen arbetar med att samla in data genom observationer och experiment, och utifrån dessa dra logiska slutsatser och bygga modeller. Gud har skapat den värld som går att beskriva med vetenskap, men är inte själv beskrivbar på detta sätt. Han lägger sig inte under ett mikroskop eller visar sig i ett teleskop.

Därmed inte sagt att vi inte kan känna Gud. Vi kan känna Honom genom det Han berättat för oss genom det levande Ordet (=Jesus) och det skrivna Ordet (=Bibeln). Detta kan vi kalla uppenbarad kunskap, till skillnad från den vetenskapliga kunskapen.

Uppenbarad och vetenskaplig kunskap är alltså två sätt att få kunskap om olika delar av verkligheten. Att vara kristen innebär alltså inte att omfatta en viss världsbild, utan att ha en relation med sin Skapare.

Anders Gärdeborn


Upp | Skriv ut sidan  Skriv ut sidan