Hur kommer det sig att människor levde i flera hundra år enligt första moseboken?

Människans kropp förnyas hela tiden: gamla celler dör och nya bildas. Åldrandet och döden beror på att denna process avbryts. Men skulle processen inte avbrytas skulle människan kunna leva mycket länge, i princip i evighet; det finns i den mekanismen inget som säger att människan måste dö. (Det finns i och för sig s.k. telomerer (DNA-sekvenser i ändarna på kromosomerna) som fökortas vid varje celldelning, och som därmed verkar sätta en gräns för hur många gånger en cell kan dela sig. Men cancerforskning har också visat att det finns enzymer som kan avbryta denna förkortning, vilket leder till att cancerceller inte åldras i samma takt som vanliga celler.)

Det finns två faktorer som gör att människan skulle mycket väl kunna ha levat flera hundra år så som det beskrivs i Första Mosebok:

  1. Människans arvsmassa var mycket friskare kort efter skapelsen; många genetiska defekter som bidrar till sjukom och åldrande fanns inte då.
  2. Klimatet/miljön på jorden var mycket gynsammare innan Noas flod. Sannolikt omgavs jorden av ett skyddande ånghölje, vilket skulle ha skyddat mot skadlig strålning och skapat ett växthusklimat (vilket även skulle förklara varför man hittar t.ex. fossil av tropiska växter på Grönland). Man ser i 1:a Mosebok att människans ålder sjunker dramatiskt efter floden.

Dessa två faktorer kombinerat med att inget biologiskt säger att människan *måste* dö är den vanliga förklaringen till de långa livslängderna.

Paul Annala


Upp | Skriv ut sidan  Skriv ut sidan