Vilken hudfärg hade Adam och Eva? Hur uppkom de andra hudfärgerna?

Enligt skapelsescenariet så skapades människan från början med genetisk information för både mörk och ljus hudfärg. Att vissa människor idag har ljusare och andra mörkare hudfärg beror på att olika miljöfaktorer gjort att "ljusa gener" respektive "mörka gener" slagits av och på efter behov. (Naturligtvis är detta en förenkling eftersom mekanismerna som styr hudfärgen är mycket mer komplex än enstaka gener.) Observera att med denna förklaring så bildas inte ny information under ett antaget utvecklingsförlopp, utan redan befintlig information (för ljus eller mörk hud) aktiveras (eller deaktiveras) beroende på miljömässiga behov.

Det tycks också vara så att om behovet av en viss egenskap varit frånvarande under en viss tid så kan arten tappa möjligheten för denna egenskap. Två mörka föräldrar får ju inte ljusa barn och vice versa. Om generna för denna egenskap försvunnit från DNA:t eller om kontrollmekanismen för aktivering/deaktiverig slutat fungera är svårt att veta. Det kanske tom är så att egenskapen kan dyka upp igen och har funnits med hela tiden latent?

Att flera alternativa egenskaper kan vara kodade i samma genuppsättning, och sedan slås på eller av efter behov, är en relativt ny upptäckt. De genetiska mekanismer som styr detta verkar använda det man förut trott var icks-funktionellt DNA, eller sk "skräp-DNA". Naturligtvis är dessa upptäckter helt förenliga med tanken på en Skapare som skapat människan fullt färdig från början, och med förbluffande ingenjörskonst givit henne möjlighet att anpassa sig till olika miljöer. Däremot lämnar den evolutionslärans stora fråga fortfarande obesvarad: Varifrån kom informationen från början?

Anders Gärdeborn

Upp | Skriv ut sidan  Skriv ut sidan