Hur kan istiderna kan ha hunnits med på bara några tusen år? När slutade den senaste istiden i så fall?

Istiden kan ha varat bara några få hundra år. Allting beror på klimatologiska förhållanden. Före syndafloden var jordens klimat och väldshaven varmare p g a det skyddande ånghöljet. När det skyddande ånghöljet störtade ner trängde kylan från rymden ner till jordytan. P g a den relativt höga temperaturen i världshaven blev det en hög avdunstring som resulterade i stora nederbördsmängder. På polarområden föll nederbörden som snö, och bara under några få århundraden bildades de väldiga inlandsisarna.

När de klimatologiska förhållandena åter stabiliserade sig, började temperaturen på jorden stiga. Isen började smälta och vattennivån i världshaven började stiga. Landområden som hade täckts av inlandsisen började också återhämta sig.

Den senaste istiden har kanske inte slutat än! Förresten har det enligt skapelsemodellen bara funnits en istid, den som följde efter syndafloden. Det är från den istiden vi ser spår av i vår natur och berggrund.

Vesa Annala


Upp | Skriv ut sidan  Skriv ut sidan