Hur fungerar kol-14-metoden?

Det finns två olika kol-isotoper, kol-12 (vanligt kol) och kol-14 (som är radioaktivt och som sönderfaller till kväve)? (För enkelhets skull använder jag den kemiska beteckningen C14 för kol-14, och C12 för kol-12 nedan.)

C14-metoden fungerar så här: Kol finns ju överallt i hela atmosfären i form av koldioxid. Det mesta av det kolet är C12, men en liten del är C14. C14 bildas i atmosfären genom strålning från rymden.

Eftersom kol finns i atmosfären får allt levande (djur och växter) det i sig, både C12 och C14. Så länge växten/djuret lever får den i sig detta. Om man skulle ta ett litet prov på dig eller mig skulle man kunna mäta förhållandet mellan C12 och C14, och se att av den totala mängden kol utgör en liten mängd C14.

När en levande organism dör slutar den att ta upp kol. Eftersom C14 är radioaktivt sönderfaller det, vilket betyder att mängden C14 minskar eftersom det inte tas upp någon ny C14. Ju längre tid växten/djuret varit dött, desto mindre C14 i förhållande till C12. Eftersom man vet hur fort C14 sönderfaller kan man räkna ut hur länge djuret/växten varit död. Det är detta som är C14-metoden. (Tänk på att C14-metoden inte kan användas på stenar o.dyl., utan bara på djur och växter.)

Man måste också komma ihåg att sönderfallshastigheten för C14 är ganska hög: halveringstiden för C14 är 5730 år. Det betyder saker som är över 50000 år gamla innehåller så lite C14 att det är svårt att mäta det, vilket i klartext betyder att C14-metoden inte kan användas på saker som är äldre än ungefär femtio tusen år.

C14-metoden fungerar alldeles utmärkt om man kan vara säker på en sak: nämligen att förhållandet mellan C12 och C14 alltid har varit densamma. Kan vi vara det? Nej, tyvärr inte! Låt mig ge två exempel på varför inte: 1) Vi människor påverkar mängden C12 i atmosfären genom att elda med fossila bränslen! 2) Vi kan heller inte vara säkra på att mängden C14 varit konstant; undersökningar tyder nämligen på att det bildas mer C14 än vad som sönderfaller.

Paul Annala


Upp | Skriv ut sidan  Skriv ut sidan