Har kristna accepterat utvecklingsläran?

Ja, det är riktigt att utvecklingsläran är accepterad även i många kristna sammanhang. Men långt ifrån alla. Det vanligaste i Sverige är nog att ett samfund inte har någon officiell inställning i frågan, utan det skiljer sig mellan enskilda medlemmar inom samma samfund.

Grovt förenklat kan man säga att det finns tre olika synsätt hos kristna:

  1. De som tror på Bibelns "religiösa" sanningar, dvs de som handlar om att Gud älskar oss och bryr sig om oss. Däremot ser man inte Bibeln som en historiebok utan menar att den innehåller många fel då den talar om vad som har hänt i "verkligheten" (alltså i historisk tid och rum). Denna skepsis brukar framförallt gälla de gamla historiska berättelserna om skapelse och syndaflod, men sträcker sig ofta även vidare till det som hände under Judarnas historia. Ibland tror man inte heller på allt Bibeln berättar om Jesus. Hans under är t.ex. ofta ifrågasatta.
  2. De som vill tro på hela Bibeln men som tror att modern historisk och naturvetenskaplig vetenskap visat att den har fel. Detta brukar leda till att man "förandligar" Bibeln och menar att det som står om historia är sant, men bara på ett andligt, eller religiöst, plan. Skapelseberättelsen är inte en beskrivning av HUR och NÄR det hände, utan vill bara visa VEM som gjorde det och VARFÖR, brukar man argumentera. På motsvarande sätt ser man Israels förehavanden som andliga illustrationer, och menar att den historiska realiteten är oväsentlig.
  3. De som håller hela Bibeln för sann. Hit hör föreningen GENESIS. Vi menar naturligtvis att Bibeln innehåller många andliga sanningar, men att också de historstoriska händelseförloppen som det berättas om inträffat i tid och rum. De används också ofta för att illustrera de andliga sanningarna.  Vi finner heller ingen motsättning mellan detta synsätt och sund, fördomsfri vetenskap inom naturämnena, historia och arkeologi.

Anders Gärdeborn


Upp | Skriv ut sidan  Skriv ut sidan