Varför kan man motivera mikroevolution och inte makroevolution, och var går gränsen?

Mikroevolution är observerad. Makroevolution är spekulerad.

Dessutom gör Bibeln denna uppdelning mellan mikro- och makroevolution. I första Mosebok står att Gud skapar "inom sina sorter" eller "inom sina slag", vilket de flesta förstår som att Gud skapar vissa grupper, inom vilken korsningar och variation är möjlig (=mikroevolution), medan korsningar mellan de skapade sorterna är omöjlig (=makroevolution).

Gränserna är inte alltid kända, men det pågår kreationistisk forskning för att försöka ta reda på dem. Mest kända exemplet är nog hundar och katter. De flesta skapelsetroende är överens om att alla hundraser, vargar, rävar och schakaler tillhör samma skapade sort, och är således "släkt" med varandra. Däremot tror en del på en skapad kattsort, medan andra tror på två. Framtida korsningsförsök kanske kommer att visa vad som är fallet. Däremot kommer man aldrig att kunna korsa en hund med en katt, åtminstone inte om teorin att de tillhör olika skapade slag är riktig.

Anders Gärdeborn


Upp | Skriv ut sidan  Skriv ut sidan