Vad talar mest mot skapelseteorin?

Kanske är frågan ställd till fel personer. Föreningen Genesis har valt att tro på skapelseteorin både eftersom den stämmer med Bibeln och eftersom den är vetenskapligt tillförlitligare än evolutionsläran. Därför kan jag inte se några avgörande motargument mot skapelseteorin, motsvarande de stora evolutionsproblemen med t.ex. avsaknade av mellanformer.

En evolutionist skulle säkert säga att skapelseteorin är ovetenskaplig eftersom den förutsätter en Skapare, en högre makt. Och visst är det sant att Skaparen inte går att bevisa vetenskapligt. Han är utanför vetenskapens område. Teorin är dock inte vetenskapsfientlig för det. Den antar bara saker som inte är tillgängliga för den vetenskapliga metoden. Detta dessutom lika sant för evolutionsteorin som förutsätter materia, energi och information. Skapandet av dessa ligger också utanför det vetenskapliga området.

På det vetenskapliga planet har skapelsemodellen att brottas med tidsfrågan vad gäller jordens ålder, och svara på de frågor evolutionister reser utifrån t.ex. radiometriska dateringar. Frågor om hur de från början växtätande djuren blev köttätande, och frågor om parasiter (skapade Gud dem? i så fall varför?) utmanar också skapelsemodellen som ett vetenskapligt forskningsprojekt (även om skapelsetron kan besvara dem på det metafysiska planet). Men som jag ser det, ingen av dessa frågor är något avgörande motargument mot skapelsen.

Anders Gärdeborn, Vesa Annala, Paul Annala (red.)

Upp | Skriv ut sidan  Skriv ut sidan