När skapades jorden enligt bibeln?

Ibland har man försökt att räkna ut ett exakt datum för skapelsen. En sådan beräkning slutar på en skapelse år 4004 före Kristus. Metoden är att följa de släktkrönikor som finns i Bibeln, där det står hur gammal en viss person var innan han fick sitt barn, och hur gammalt barnet var innan han fick sitt barn osv. Sedan är det bara att addera. Problemet med denna exakta beräkning är att berättartekniken på denna tid var att om man skrev att "x är far till y" kunde man mena "x är farfar till y" eller "x är farfarsfar till y". Exakta beräkningar går därför inte att göra, vilket också visar sig i att man får lite olika resultat beroende på var i Bibeln man läser. Samma släktföljd kan nämligen finnas dokumenterad i Bibeln på flera ställen, men med "luckor" på olika ställen.

Jag tror därför inte att någon exakt ålder är möjlig att beräkna utifrån Bibeln. Lika lite tror jag dock man kan få in de miljarder år som utvecklingsläran kräver. Det vore att göra totalt våld på texten och berättelsen. Många skapelsetroende tror att 10.000 - 20.000 år är en trolig ålder för jorden.

Anders Gärdeborn


Upp | Skriv ut sidan  Skriv ut sidan