Är det vetenskapligt bevisat att det uppstår nya arter?

Ja, det finns gott om exempel på artbildningar.

Men detta är ingalunda ett argument för evolution. I sin vishet skapade Gud varelser som kan anpassa sig till förändringar i miljön istället för att utrotas. Denna anpassning pågår hela tiden och kallas mikroevolution. Däremot skapade Han de stora djur- och växtgrupperna med vattentäta skott dem mellan. Evolution mellan dessa brukar kallas makroevolution och har aldrig observerats. Den är alltså helt och hållet spekulativ.

Bildandet av nya arter är exempel på mikroevolution och således inget som går emot den bibliska skapelsetanken. Därför är det lite olyckligt när 1917 års bibelöversättning skriver att "Gud skapade inom sina arter", för det är inte vad biologerna idag menar med art som menas. Gud skapar inom sina "grupper" eller "sorter" vore bättre, något som också den nyutkomna Svenska Folkbibeln använder.

Det bör också nämnas att gränsen mellan olika arter ingalunda är entydig, utan ofta bara en fråga om zoologernas och botanikernas definition.

Anders Gärdeborn


Upp | Skriv ut sidan  Skriv ut sidan