Enligt vad man får lära sig i skolan har allt land suttit ihop i "superkontinenten" Pangea. Vad säger ni om det?

Idén om Pangea kan väl stämma överens med skapelsetrons unga jord. Själva skapelseberättelsen säger ingenting om jordens topografi, men i berättelsen om syndafloden finner vi en intressant detalj. Strax efter floden skriver författaren att "Ever fick två söner. Den ene hette Peleg, ty på hans tid delades jorden upp." (1 Mos 10:25) Naturligtvis tror vi inte att själva jorden (och solsystemet i sin helhet) bildades så som evolutionister hävda (från en roterande stoft- och gasmoln, det finns ju inga riktiga indicier för detta och en hel del saker som ifrågasätter hela idén).

Texten i Första Moseboken talar uttryckligen om "jordens" uppdelning. Lite längre ner (i vers 32) beskrivs folkens utspridning över hela jorden.

Det är intressant att notera att modern plattektonik och dess föregångare kontinentaldriftsteorin har sin idémässiga grund just i bibeltexten ovan. Redan på 1600-talet började man spekulera kring relationen mellan moderna kontinenters ursprung och den bibliska texten.

Det finns alltså ingen idémässig konflikt mellan Bibelns berättelse och den moderna geologins föreställning om kontinenternas ursprung.

Vesa Annala


Upp | Skriv ut sidan  Skriv ut sidan