Om alla människor härstammar från samma ställe (Adam och Eva) så borde ju alla ha samma religon från början. När människan spred sig över Jorden borde ju alla ta med sig den religonen, men om vi tittar på jorden idag ser vi att alla värlsdelar har ju fått sig "egen" religion, och Europa har fått den kristna religonen. Om jorden är ung (6000-7000 år), då borde det väl inte hinna bli så stora skillnader mellan religionerna?

I Bibeln berättas att människorna spreds över jorden från Babels torn. Detta skedde innan Abraham blev kallad att bli stamfader för det judiska folket. På den tiden hade alltså Gud inte gjort judarna till sitt egendomsfolk och sättet att dyrka Skaparen var nog ungefär lika för alla människor.

I och med Babels torn spreds människorna över jorden. Detta var alltså innan den judiska lagen var given och innan Gud hade berättat om den Jesus Kristus som skulle komma. Därför fick man allehanda religioner i olika delar av världen. Senare kallades Abraham, Isak och Jakob till stamfäder för judendomen, lagen gavs och Jesus Kristus kom till världen. Utifrån denna nya uppenbarelse som Gud gav oss har kristendomen spridit sig. Spridningen har varit tydligast i Europa som du skriver.

Du skriver också att religionerna inte borde hunnit bli så olika under de 6-7000 år jorden funnits. De är inte så olika heller. T.ex. finns en syndaflods-berättelse i över hundra olika religiösa berättelser från olika delar av jorden. De har många gemensamma element som tex att orsaken var synd, jorden förstördes av vatten, en familj blev räddad i en båt etc. Den avgörande skillnade mellan kristendom och de övriga är att Skaparen varit på jorden i form av Jesus och tagit på sig straffet för våra synder. Detta skedde för 2000 år sedan, och denna nyhet har ännu inte hunnit sprida sig till alla delar av världen.

Anders Gärdeborn


Upp | Skriv ut sidan  Skriv ut sidan