Ofta nämns resistens (t.ex. mot antibiotika) hos bakterier som bevis för att mutationer kan skapa nya, positiva egenskaper. Hur kan man förklara detta ur ett skapelseperspektiv?

Resistens hos bakterier är exempel på mikroevolution, dvs en variation eller anpassning till miljön. Det har vi många observationer av. Däremot är makroevolution, dvs från amöba till människa, en spekulaton utan belägg i naturen. Resistens hos bakterier tillför dessutom ingen information till DNA, utan minskar den. Möjligheten att antibiotika fastnar på bakterien är nämligen en "informationssnutt" i DNA-strängen som försvinner vid resistens, dvs bakterien kan inte längre angripas. Och naturligtvis får man ingen uppbyggnad av DNA-information genom att under miljoner år addera en massa informationsminskningar!

Anders Gärdeborn


Upp | Skriv ut sidan  Skriv ut sidan