Stämmer det att kroppsdelar som inte behövs eller används försvinner?

Tanken som du för fram  var ganska allmänt accepterad i 1800-talets början i o m Jean Baptiste de Lamarcks arbete. Han trodde att användningen av kroppsdelar påverkade dem positivt. Denna påverkan gick, enligt Lamarck, i arv till nästa generation, och om också den nya generationen använde det förbättrade organet fick nästa generation ett ännu bättre (mera utvecklat) organ osv. I motsvarande grad skulle icke-använda organ så småningom under flera generationer försvagas och till slut försvinna helt. M a o trodde Lamarck att förvärvade egenskaper kunde nedärvas.

I dag vet vi att Lamarck hade fel. Andvändning respektive icke-andvändning har ingen betydelse i det långa loppet. Däremot kan en flitig och medveten andvändning (träning)  påverka enskilda organ på kort sikt. En idrottsman/kvinna kan träna musklerna för att nå bättre resultat. De tränade musklerna (deras förbättrade prestationsegenskaper) går dock inte i arv till nästa generation.

Svaret på din fråga blir då, nej. Användning respektive icke-anvädning av organ påverkar endast organ i den enskilda individen, men inte i efterföljande generationer.

Vesa Annala

Se även svaret på Är inte blindtarmen exempel på att evolution ägt rum?


Upp | Skriv ut sidan  Skriv ut sidan