Vad säger ni om det nya fyndet av ett 7 miljoner år gammalt kranium som forskare påstår är en blandning av apa (orangutang) och människa?

Fyndet som du frågar om har fått namnet Sahelanthropus tchadensis. Det är naturligtvis klokt att inte säga så mycket eftersom fyndet är så ny. Men man kan vara ganska säker på att olika forskare kommer att tolka fyndet på olika sätt!

Jag har läst en artikel i Nature (11 juli 2002) om fyndet. Enligt artikeln kan Sahelanthropus tchadensis betraktas (sett utifrån evolutionistisk perspektiv) ligga nära den senaste (hypotetiska) gemensamma anfader för människor och schimpanser. En del egenskaper gör att forskarna vill placera Sahelanthropus tchadensis till den linjen som ledde till människan. Andra egenskaper talar för en annan tolkning. Sahelanthropus tchadensis' hjärnvolym t ex uppskattas ligga någonstans mellan 320-380 cm3 - alltså mindre än t ex schimpansens hjärnvolym. Bara detta gör att Sahelanthropus tchadensis kan lätt placeras bland apor.

Namngivningen av fyndet, Sahelanthropus tchadensis, är olyckligt. Anthropus betyder ju "människa". Vad som är säkert är just att den inte var människa! Forskarna borde vara lite mera försiktiga vid namngivningen. Utan att vara sakkunnig tror jag att Sahelanthropus tchadensis är en separat art inom ap-familjen.

Vesa Annala

Upp | Skriv ut sidan  Skriv ut sidan