Vad anser ni talar mest för skapelseteorin?

Eftersom evolutionstron och skapelsetron är i princip varandras motsatser så är det ofta så att det som är ett argument för det ena är samtidigt ett argument mot det andra. Så därför kan t.ex. svaret på frågan Vad anser ni talar mest mot evolutionsteorin? vara ett tillräckligt svar! Men ett kort svar på frågan om det bästa argumentet för skapelseteorin är:

Den uppenbara existensen av design i naturen: slumpen kan helt enkelt inte generera denna design och mängd av information, då återstår slutsatsen att en Intelligent Designer finns bakom det hela. Denna slutsats är den mest rimliga (eller kanske: minst orimliga).

Sedan kan man göra hur många utvikningar och exempel på detta som helst:

  • informationen i DNA: slumpvisa processer kan inte skapa en sådan informationsmängd av sig själv
  • mängden av icke-reducerbar komplexitet (dvs system av samverkande delar som måste ha funnits på plats från början för att det hela skulle fungera överhuvudtaget)
  • universums exakta kalibrering för att livet ska vara möjligt

Listan på designexempel skulle kunna göras lång!

Ett annat argument för skapelse är förekomsten av skönhet, moral, kärlek o.dyl. De är egenskaper som materia i sig inte innehåller, och som ur evolutionssynvinkel är helt onödiga. Men ändå finns de!

Paul Annala

Upp | Skriv ut sidan  Skriv ut sidan