Kan ni se något samband mellan bibelns skapelseberättelse och andra länders skapelsemyter?

Ja, det kan mycket väl finnas likheter. Om det är samma historiska händelse som ligger bakom de olika berättelserna är det ju naturligt att det finns likheter. Muntlig tradition kan naturligtvis förvränga berättelserna men det finns säkert korn av sanning i de flesta. Detta är också mycket tydligt om vi tittar på syndaflodsberättelser. Det finns många olika berättelser från helt skilda kulturer som alla berättar om en stor översvämningskatastrof. Också många andra element är lika i många av berättelserna, som t.ex. att floden kom som resultat av synd, att en båt blev räddningen, att endast ett litet antal männikor från samma familj överlevde. Även regnbågen finns i flera av berättelserna. Många använder detta som kritik mot Bibeln. Den har helt enkelt skrivit av ännu äldre berättelser, menar de. Men i själva verket är likheterna ett tungt argument att en verklig, historisk, händelse ligger bakom.

Anders Gärdeborn

Källor/vidareläsning:
Annala Aila & Vesa, Skapelseberättelsen och Floden i ett historiskt och arkeologiskt perspektiv, Arfus, 1999

Upp | Skriv ut sidan  Skriv ut sidan