Är universum slutet eller en evighet utan slut?

Föreningen Genesis tar inte ställning till om universum är slutet eller öppet.

Också inom "vetenskapen" finns olika uppfattningar. Einsteins allmänna relativitetsteori finner att materien kröker rummet. Finns det tillräckligt mycket materia i universum kröks det till en "boll" och är begränsat (fastän otroligt stort). Mindre materia kröker också universum, men inte tillräckligt mycket för att bli begränsat. Man brukar tala om en "sadelyta" dvs krökt uppåt och nedåt men utan att slutas. (Sadelytan är tvådimensionell, universum är tredimensionellt, så det är bara en analogi). Är materieinnehållet i universum mittemellan får vi ett plant univerum, som också är oändligt.

Har vi då tillräckligt med materia i universum för att göra det slutet? Ingen vet. Intensiv forskning pågår för att finna svaret. En del forskare menar att universum dessutom innehåller mycket "mörk materia", dvs osynlig materia. Denna är naturligtvis svår att experimentellt bekräfta, just därför att den är osynlig. Det hela försvåras ytterligare av att vissa indikationer pekar på att universum också har en "kosmisk konstant", dvs en repellerande (motsatsen till attraherande) kraft på stora avstånd.

Det finns naturligtvis ingen anledning för föreningen Genesis att "ta ställning" i denna svåra vetenskapliga fråga. Bibeln säger ingenting om universums slutenhet, och vi kan tänka oss båda möjligheterna (eller alla tre om man tar med möjligheten med ett plant universum). Det är en vetenskaplig uppgift att finna svaret, och jag ser med spänning fram mot lösningen. Här kan naturligtvis vetenskapen ära Gud genom att visa på den fantastiska strukturen i Hans skapelse.

Anders Gärdeborn


Upp | Skriv ut sidan  Skriv ut sidan