Vilka argument anser ni talar mest mot evolutionen?

Här är min personliga tio-i-topp-lista:

  1. Tiden räcker inte till (även om jorden är så gammal som man tror (c:a 4.5 miljarder år))
  2. Genetiska koden är full av information. Information uppstår inte "ur intet".
  3. Ingen har sett evolution (i stor skala). Den är enbart spekulativ.
  4. Djur och växter uppträder i grupper. Utvecklingsläran kräver sekvenser.
  5. Naturen är full av komplexa organ som kräver tusentals samverkande delar. Dessa kan inte uppkomma genom små, slumpmässiga steg.
  6. Fossilen saknar mellanformer mellan grupperna. Djurtyper dyker upp fullt färdiga från början utan "halvfabrikat" innan.
  7. Hela universum verkar vara exakt kalibrerat för att möjliggöra liv. Att detta är slumpens verk är omöjligt.
  8. Utvecklingsläran kan inte förklara förekomsten av kärlek, sökande efter mening, gudslängtan och andra existensiella frågor.
  9. Vi får olika evolutionsträd beroende vad vi studerar. (T.ex. har människan olika närmaste släkting beroende på vilken egenskap vi studerar.)
  10. Många av de "klassiska evolutionsbevisen" är borta (t.ex. rudimentära organ, fosterutvecklingen, björkmätarfjärilarna, piltdownmannen...)

Naturligtvis finns mycket mer. Det går också att studera varje punkt på djupet, men detta får räcka för nu.

Anders Gärdeborn


Upp | Skriv ut sidan  Skriv ut sidan