Varför är inte utvecklingsläran vetenskapligt godtagbar?

Man kan inte säga generellt att utvecklingsläran inte är vetenskapligt godtagbar. Det beror på vilka kriterier men lägger på en teori för att den skall anses vetenskaplig.

Av en naturvetenskaplig teori brukar man kräva att den skall gå att testa. Testerna skall gå att upprepa och ge samma resultat oavsett vem som utför dem. Eftersom evolutionsläran uttalar sig över enorma tidsrymder går evolutionen inte att upprepa i ett laboratorium. Den är alltså inte testbar. Den är heller inte observerbar. Ibland brukar man säga att den variation inom djurgrupper man kan observera är ett bevis för evolution. Men det är ett bevis för variation, inte evolution. Att extrapolera variationen till evolution är en spekulation, något som ligger utanför naturvetenskapens område.

Av historisk vetenskap krävs inte testbarhet. Det som hänt i historisk tid är ju av engångskaraktär. Kanske kan man kalla utvecklingsläran för historisk vetenskap, men i så fall en dålig sådan. Mycket av det vi kan känna om hur jorden såg ut i historisk tid stämmer nämligen inte men utvecklingslärans antaganden.

Andra, mer invecklade, kriterier brukar ibland anföras för att en teori skall vara vetenskaplig. T.ex. säger man att den skall vara falsifierbar, dvs den skall vara möjlig att motbevisa. Evolutionsläran är ett filosofiskt grundantagande, och oavsett vad vi hittar så kommer evolutionister att "klämma" in det i sitt grundantagande. Därför är den inte falsifierbar, och således uppfyller den inte dessa krav på vetenskaplighet.

Ämnet är naturligtvis mycket bredare än denna korta beskrivning, men jag hoppas den svarar översiktligt på din fråga.

Anders Gärdeborn


Upp | Skriv ut sidan  Skriv ut sidan