Varför ska man tro på en skapelse och inte de vetenskapliga teorierna?

Att tro på Bibeln står inte i motsats till någon vetenskaplig teori. Utvecklingsläran är en vetenskaplig teori, eller hypotes, som har stora svårigheter att förklara det vi ser. Inom många andra dicipliner hade svårigheterna varit tillräckliga för att förkasta teorin. Att detta inte skett i fallet evolutionsläran tror jag inte beror på vetenskapliga orsaker. Nej, orsaken är nog att alternativet är en Skapare, något som många inte vill tro på eftersom det då skulle innebära ett ansvar inför Denne.

Att tro på Bibelns berättelse om skapelse och syndaflod förklarar däremot mycket av vad vi kan se i naturen. Vi får här mycket tillfredsställande förklaringar av djurens indelning i grupper, sediment, fossilens förekoms och utseende, avsaknaden av mellanformer, informationsinnehållet i DNA-koden, aminosyresekvenser i proteiner och mycket mer.

Anders Gärdeborn


Upp | Skriv ut sidan  Skriv ut sidan